Kézműves térkőgyártó képzés – TANÚSÍTVÁNNYAL


Warning: Undefined array key "uniqueId" in /data/5/f/5f3befc9-49f9-4266-a024-14c2b261c0ab/gyemanthegy.eu/web/wp-content/plugins/generateblocks/includes/blocks/class-container.php on line 997

✔️ Évtizedes tapasztalattal rendelkező szakmai oktatók. 

✔️ Profin felszerelt tanműhelyben biztosított gyakorlati órák. 

✔️ Maximális felkészítés a záróvizsgára. 

✔️ Kamatmentes részletfizetés és csoportos kedvezmény. 

✔️ Havonta induló csoportok cégek és magánszemélyek számára.

A Gyémánthegynél elérhető a Kézműves térkőgyártás folyamata szakmai képzés, ahol szakmabeliként akár rövidített óraszámban, pár hónap alatt felkészítünk a záróvizsgára! 

A képzés ára: 285 000 Ft-tól*

*Részletfizetés és csoportos kedvezmény elérhető!

ÁLLAMILAG ELISMERT, KÉZMŰVES TÉRKŐGYÁRTÓ SZAKMAI KÉPZÉS BUDAPESTEN

Havonta induló csoportok magánszemélyek és cégek számára egyaránt. Megéri erről szólni a kollégáknak is!

A képzés ára: 285 000 Ft/fő

Csoportos kedvezmény egyéni egyeztetés alapján kérhető.

ÉVEK ÓTA A SZAKMÁBAN DOLGOZOL, DE A VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ TANÚSÍTVÁNY NÉLKÜL NEM JUTSZ ELŐRÉBB?

Gyakran találkozunk olyan ügyfelekkel, akik az építőiparban több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a szakmájukat illetően, azonban megfelelő tanúsítvány nélkül egyszerűen nem jutnak előrébb

Szeretnének egy államilag elismert papírt a szaktudásuk igazolásaként, viszont a rengeteg terepmunka mellett nincs idejük bejárni az órákra.

A Gyémánthegynél lehetőséget kínálunk a szakmabeliek számára, hogy egy előzetes tudásmérésen számot adjanak szakmai tudásukról. A szintmérő megfelelő teljesítésével jelentősen csökkenthető a képzési óraszám, így évek helyett akár néhány hónap alatt teljesíthető a kézműves térkőgyártó képzés.

MÉG MINDIG BIZONYTALAN VAGY? SEGÍTÜNK, HOGY BIZTOSAN KEZEDBEN TARTHASD KÉZMŰVES TÉRKŐGYÁRTÓ BIZONYÍTVÁNYODAT!

A záróvizsgára való felkészülés ideje alatt segítséget és szakmai tananyagot biztosítunk, lerövidítve ezzel az egyéni felkészülési időt.

Visszajelzések alapján a korábbi képzési csoportok résztvevői 100%-ban bizonyítványt szereztek!

kézműves térkőgyártás

KÉZMŰVES TÉRKŐGYÁRTÓKÉNT VÁLLALKOZNÁL? EZT MINDENKÉPPEN TUDNOD KELL! 

Ha a közeljövőben szeretnél függetlenedni és kézműves térkőgyártóként vállalkozni, érdemes alaposan utána nézned a feltételeknek, ugyanis új szabályok vonatkoznak a kézműves térkőgyártó tevékenység gyakorlására. 

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel.

Forrás: nav.gov.hu

Mit is jelent ez? A jogszabályok szerint 2023. december 31. után vállalkozóként kézműves térkőgyártó tevékenységet csak az államilag elismert tanúsítvány megszerzésével végezhetsz. Röviden: papír kell!

A KÉPZÉSRŐL A  RÉSZLETES LEÍRÁST AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBAN TALÁLOD:

A képzés általános adatai (képzési program szerint)
A képzés megnevezése:Kézműves térkőgyártás folyamata
A képzés helyszíne:Budapest
A képzés óraszáma:70
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:Tanúsítvány
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:A képzésben résztvevő teljesítményét képzés közben fejlesztő
értékelés keretében értékeljük. A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse.
A képzés közbeni fejlesztő értékelés módjai:
∙ Visszakérdezés,
∙ Gyakorlati feladatmegoldás,
∙ Képzésben résztvevő visszajelzései,
∙ Beszélgetés
∙ Feladatlap kitöltése.
A fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és
tanítási folyamatokat szolgálja.
A képzéshez vizsga:◻ nem kapcsolódik
kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):
A záróvizsgára bocsátás feltétele: a képzésben való részvétel – a
megengedett hiányzási mérték figyelembevételével.
A képzés záróvizsgával zárul. A záróvizsga a képzés végén kerül
megtartásra.
A záróvizsga feladatait a képző intézmény állítja össze.

A záró feladaton megszerezhető minősítések:
● Megfelelt
● Nem felelt meg

A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
● Megfelelt: legalább 51%-os teljesítmény
● Nem felelt meg: 50% vagy az alatti teljesítmény.
A megengedett hiányzás mértéke:20%
Támogatott képzés esetén a Támogató elvárásai szerint kisebb arányú megengedett hiányzás is megállapítható.
(14 óra)
A megengedett hiányzás mértékének túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:A résztvevő kizárható a képzési folyamatból vezetői döntés alapján.
A képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményei:A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartását felek szerződésszegésként értelmezik. 
Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is rögzített) felszólításnak van helye. Amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal felbonthatja. 
Képzésben résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos részét visszakövetelheti (amennyiben fizetési kötelezettség terheli); felnőttképző jogos panasza esetén képzésben résztvevőt a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti (amennyiben a résztvevőt fizetési kötelezettség terheli).
A megengedett hiányzás mértékét meghaladóan képzésben résztvevővel felnőttképző a fentebb említett pontban foglaltak szerint jár el.
A képzésre való jelentkezés módja(i)Személyesen a Gyémánthegy.eu Kft. székhelyén, ügyfélfogadási időben. A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen.
H-Sze: 8.00-16.00 óra között.
online pedig a www.gyemanthegy.eu weboldalon.
Támogatott képzés esetén a támogatást nyújtó szervezetnél.