GINOP Plusz-3.2.1-21

Mi az a GINOP Plusz-3.2.1-21?

Egy pályázat, amely lehetőséget nyújt Önnek, hogy munkavállalóit vissza nem térítendő támogatás finanszírozásával képezze.

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések
megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként
eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak.

KI NYÚJTHAT BE TÁMOGATÁSI KÉRELMET?

Támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes kérelmet is benyújthatnak.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), míg nagyvállalatok esetében legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) rendelkezik a támogatást igénylő.
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe, kettős könyvvitelt vezető egyéni cég és egyéni vállalkozás.
 • A 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdése, valamint az 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.

MILYEN TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATHATÓAK?

A kiemelt projekt célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához.

Támogatható képzés típusok:

 • Szakmai ismeretre irányuló képzés : olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
 • Soft skill képzés : olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza. Például: Asszertív kommunikáció Motiváció Hogyan legyünk hatékonyak home office-ban?
 • Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés: olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
 • Nyelvi képzés

Bértámogatás: A bértámogatás utólagosan, havi elszámolásban kerül kifizetésre bérjegyzék és képzési jelenléti ív alapján. A bértámogatás igénylése opcionális.

MIKOR LEHET BENYÚJTANI A TÁMOGATÁSI KÉRELMET?

2022. február 15. napjától 2023. április 30. napjáig.

MENNYI TÁMOGATÁST LEHET IGÉNYELNI?

Támogatás összege:

 • Mikro-, kis és középvállalkozás esetén: max. 50 millió Ft.
 • Nagyvállalat esetén: max. 100 millió Ft.

Támogatás mértéke:

 • Mikro- és kisvállalkozás: 70%
 • Középvállalkozás: 60%
 • Nagyvállalat: 50%.

A vállalkozások részére megítélt támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás, azaz visszatérítendő támogatásnak minősül azzal, hogy a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – a képzések befejezését követő naptól számított 12 hónapot követően mért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá. A feltételesen vissza nem térítendő támogatás a továbbfoglalkoztatásra, illetve béremelésre meghatározott alábbi vállalások nem teljesítése esetén a nem teljesítés mértékének arányában visszakövetelésre kerül.

FeltételA vissza nem térítendő támogatássá alakuló támogatás mérték a teljes támogatási összeg arányában
(Az adott feltétel milyen arányban határozza meg az átfordulást?)
Képzésben résztvevők továbbfoglalkoztatása
A támogatást igénylő az utolsó képzési alkalmat követő naptól számított legalább
12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalókat
foglalkoztatja.
80%
Képzésben résztvevők béremelése
A támogatást igénylő vállalkozás az utolsó képzési alkalmat követő naptól számított
legalább 12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalók átlagos bruttó bérének vonatkozásában az adott évre (az első képzési napot magában foglaló naptári évet értve ez alatt)
meghatározott minimálbér-emelés mértékén felüli béremelést hajt
végre.
60%
ÖsszesenMin. 100% szükséges a támogatási
összeg teljes mértékű vissza nem
térítendővé válásához
.

SZÜKSÉGES-E ÖNERŐ A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ?

Igen.

MENNYI A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM?

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie
legkésőbb 2025. december 31-ig.

HOL VALÓSÍTHATÓ MEG A PROJEKT?

Budapesten és az egész ország területén.

.