Panaszkezelési szabályzat

panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat a Gyémánthegynél:

A panaszkezelési szabályzat kimondja, hogy a képzési programon, a hatályos felnőttképzési törvény alapján a résztvevőt panasztételi jog illeti meg: panaszt tenni a felnőttképzéssel kapcsolatos olyan ügyekben, amelyekkel kapcsolatban a felnőttképző intézmény köteles, illetve jogosult intézkedésre. Panaszt tenni szóban, vagy írásban illetőleg személyesen a képzés oktatásszervezőjén keresztül lehet, a panasz jellegétől függően az intézmény képzésért felelős szakmai vezetőjénél. A szóbeli panasztételt ügyfélszolgálati és képzési időben az írásbelit ugyanekkor, illetve postán vagy elektronikus úton bármely időpontban. Mindkét esetben a képzés befejezésének, vizsgával záruló képzés esetén, a vizsga eredmény kihirdetésének időpontjáig lehet. A panasz jogosságát, az okával kapcsolatos körülményeket az intézmény képzésért felelős szakmai vezetője köteles megvizsgálni, jogossága esetén az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni, vagy a cég vezetőjénél intézkedést kezdeményezni. A panasztétel vizsgálatát követő eredményéről, esetleges intézkedésről a panasztevőt értesíti az intézmény.

Az ügyfélszolgálatunk címe: 1211 Budapest, Szállító u. 4.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Szerda: 8:00-16:00

Telefonon: +36(70) 702-3377

Postai úton: a reklamációs jegyzőkönyvet letöltve, a 1211 Budapest, Szállító u. 4. címre küldheti.

Elektronikusan: az űrlap kitöltésével teheti meg.