Általános / blog

Mire jó egy építőipari bizonyítvány?

Az év eleje óta egyre többen jönnek képzéseinkre a szakemberek azért, mert bizonyítvány híján az építőipari tevékenységet elvették tőlük. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara az Építésügyi Regisztrációs Iroda munkatársait bízta meg, hogy az építőipari kivitelező vállalkozókat a kivitelezői tevékenysége folytatásának jogszerűsége  tekintetében ellenőrizze. 

A cikkünk végén találod a listát, hogy melyik bizonyítvány, milyen tevékenységekre jogosít fel.

Ők már megszerezték nálunk a bizonyítványt.

Év végéig biztosan zajlanak az ellenőrzések

A megbízólevél alapján az ellenőrzés december 31-ig tart, és az ellenőr minden iratba betekinthet! Tehát, ha még Téged nem kerestek, nem jelenti, hogy megúsztad. Sőt, akár még jövőre is folytatódhat az ellenőrzés cunami!

Ede, aki megmutatta nekünk a megbízólevelet, elmesélte, hogy telefonon kereste meg az ellenőr. Nem tudta, hogy falazó kőműves végzettséggel már nem szigetelhet. Az ellenőr azt vizsgálta, hogy a bejelentett tevékenységi köröknek megfelelő képesítésekkel rendelkező szakmunkásokkal a rendelkezett-e, mert a megfelelő végzettséget igazoló dokumentumot nem tudta bemutatni.Ede azon sopánkodott, hogy minek fizeti a BKIK tagdíjat, ha csak ellenőrzést kap tőlük, segítséget nem.

Menj elébe a dolgoknak

Jó hír azonban, hogy még esélyed van a nyári vizsga csoportokba bekerülni, így augusztustól akár hátra is dőlhetsz, nem tudnak fogást találni rajtad! 

Gipszkartonos, falazó kőműves, szobafestő, és hő-és hangszigetelő képzéseinkhez még tudsz úgy csatlakozni, hogy nyáron megszerezd a bizonyítványt!

Jelentkezz most itt!

Róbert a legutóbbi gipszkartonos előzetes tudásmérésen mesélte, hogy az állása mellett egyéni vállalkozóként is dolgozik hétvégénte. A munkaadójától most kérték be a bizonyítványokat, amikor ezt meghallotta, rögtön keresett olyan iskolát, ahol gyorsan be tudja szerezni a bizonyítványát, és nem kell hónapokig bejárni az órákra. Még időben talált meg minket, és a nyáron már a zsebében is lesz a bizonyítvány!

A képek képzéseinket záró vizsgán készültek:

Nézzük, milyen tevékenységekre jogosítanak fel a bizonyítványok!

Gipszkartonszerelő:

• Kiválasztja a szárazépítés szerkezeteinek megfelelő anyagokat, termékeket.
• A szárazépítés anyagait szakszerűen tárolja, előkészíti.
• Fogadófelületet műszeresen és szemrevételezéssel ellenőriz és javít.
• Építészeti terv alapján szárazépítési szerkezetek anyagmennyiségét kiszámítja.
• Építészeti terv alapján válaszfal, álmennyezet, tetőtér szerkezeteket kitűz.
• Szárazépítési anyagot szab, szakszerűen beépít.
• Szárazépítés szerszámait, kisgépeit, segédszerkezeteit szakszerűen és balesetmentesen alkalmazza, segédszerkezetet épít és bont.
• Az elkészült szerkezeteket szakmai előírásoknak megfelelően ellenőrzi, felméri.
• Használja a szakmai nyelvezetet, a szakterület terminológiáit.
• A munkavédelmi eszközöket alkalmazza.
• Betartja a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat.
• Más szakmákkal együttműködik.
• Keletkező hulladékot szakszerűen kezeli.

Falazó kőműves:

• Bekapcsolódik a munkaterület átvételi folyamatába.

• Építészeti és tartószerkezeti terveket olvas és értelmez.

• Kialakítja az építési/falazási technológiai folyamatok sorrendiségét.

• Kiválasztja és szakszerűen felhasználja a falazó kőműves munkák végzéséhez szükséges építő- és segédanyagokat.

• Tervdokumentáció alapján vízszintes és függőleges értelemben kitűzi az egyszerű épületek és megépítendő falszerkezetek helyét.

• Alépítmények talajpára és talajnedvesség elleni szigetelését végzi bitumenes szigetelő anyagok felhasználásával.

• Tervdokumentáció alapján kő, kerámia, pórusbeton és beton anyagú falazóelemekből hagyományos és korszerű ragasztott technológiával teherhordó és nem teherhordó falszerkezeteket épít.

• Tervdokumentáció alapján falszerkezetekben kialakítandó acél, vasbeton, kerámia anyagú és kéregelemes, egyenesvonalú nyílásáthidalásokat helyez el, valamint íves nyílásáthidalásokat falaz.

• Korszerű égéstermék-elvezető berendezéseket (kéményeket) és szellőzőket épít. Meglévő, hagyományos (falazott) égéstermék-elvezető berendezések (kémények) falazatát helyreállítja.

• Falazatok és kémények készítéséhez szükséges munkaállványt épít és bont.

• Falazóhabarcsot állít elő kézi és gépi úton.

• Látszó téglaburkolatú réteges falszerkezetet készít.

• Falszerkezetek bontási és átalakítási munkáit a vonatkozó szakmai szabályok, előírások szerint végzi. Utólagos nyílásáttöréseket és kiváltásokat készít.

• Villamos kéziszerszámokat és építőipari kisgépeket a gyártói használati utasítások szerint kezel.

• Különböző épületszerkezetek (falszerkezetek, áthidalások) anyagszükségleti számításait elvégzi.

• A munkavégzés során betartja a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi szabályokat.

Szobafestő:

• Előkészíti a munkát, helyszíni bejárást végez, egyeztet a megrendelővel, felvonul munkaterületre, építési naplót vezet.

• Munkavédelmi-, biztonságtechnikai-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betart.

• Új és felújításra szoruló kültéri és beltéri felületeket tulajdonságuk alapján vizsgál, feltárást végez, diagnosztizál, azt írásos feljegyzésben dokumentál.

• Vizsgálatok eredménye függvényében végzi a szükséges felület előkészítési, felület előkezelési feladatokat.

• Felületvizsgálatok eredménye alapján technológiai sorrendet határoz meg.

• Technológiának megfelelően kiválasztja, megfelelően tárolja, előkészíti és megkeveri a szükséges anyagokat.

• A munkaterületen szükséges szerszámokat, eszközöket, gépeket kiválasztja, szakszerűen alkalmazza.

• kimérését, kijelölését elvégzi, ellenőrzi. A nem festett felületeket megóvja.

• Képes a teljes bevonati rendszert a szükséges munkaműveletenként, azonosítani és szakszerűen felépíteni.

• Színezés esetén beállítja a szükséges színárnyalatot, konzisztenciát, próbafestést végez.

• Átgondolja és megtervezi, ismerteti az előkészített felület, díszítési lehetőségeit.

• Megrendelővel kommunikál, számára színtervet, díszítési lehetőségeket felvázol.

• Elkészíti a felület díszítését egyszerű és/vagy díszesebb kivitelben.

• Követelményeknek megfelelően kiértékeli, minősíti az elvégzett munkát

• Kivitelezés során a megfelelő, szakszerű környezetet, körülményeket biztosítja.

• Elvégzi a szükséges utómunkálatokat, (szerszám, eszköz, munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés).

• Munkaterületet átad, számlát készít.

Hő és hangszigetelő

. Hő- és hangszigetelés szerkezetek anyagait és technológiáit kiválasztja.

. A szigetelés anyagait szakszerűen tárolja, előkészíti.

. A fogadófelületet műszerrel és szemrevételezéssel eIlenőrzi, előkészíti, szükség szerint a hibás

részeket javítja.

. Építészeti és műszaki terv alapján a hő- és hangszigetelési rendszerek anyagmennyiségét kiszámítja.

. A hőszigetelő anyagokat felhasználási előírásuknak megfelelően alkalmazza.

. Építészeti és szigetelési terv alapján a belső és határoló szerkezetek, gépészeti vezetékek és

berendezések hő- és hangszigetelését kitűzi, anyagot szab és szakszerűen beépít.

. Építészeti terv aIapján épületszerkezeti elemek, homlokzatok hő- és hangszigetelését kitűzi, anyagot

szab, szakszerűen beépít.

. A hő- és hangszigetelés szerszámait, kisgépeit, segédszerkezeteit szakszerűen és balesetmentesen

alkalmazza.

. Az elkészült szerkezeteket ellenőrzi, felméri és a szerkezetek, felületek szükségszerű javítását elvégzi.

. Használja a szakmai nyelvezetet, a szakterület terminológiáját.

. A munkavédelmi eszközöket alkalmazza.

. A vonatkozó munka, baleset- és tűzvédelmi előírásokat betartja.

. Más szakmákkal együttműködik.

. KeIetkező hulladékot szakszerűen kezeli.