Virágkötő és virágkereskedő

VIRÁGKÖTŐ ÉS VIRÁGKERESKEDŐ

A képzés általános adatai (képzési program szerint)
A képzés megnevezése:Virágkötő és virágkereskedő
A képzés helyszíne:Budapest
A képzés óraszáma:800 óra
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:Tanúsítvány
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők
fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók
tanulásszervezési feladatait segítse.
A képzés közbeni fejlesztő értékelés, az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének módjai lehetnek:
∙ Visszakérdezés,
∙ Gyakorlati feladat megoldás,
∙ Képzésben résztvevő visszajelzései.
∙ Beszélgetés,
∙ Feladatlap kitöltése,
∙ Házi feladat ellenőrzése,
∙ Írásbeli felelet.
A fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja.
A képzéshez vizsga:◻ nem kapcsolódik
kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):
A záróvizsgára bocsátás feltétele: a képzésben való részvétel – a
megengedett hiányzási mérték figyelembevételével.
A képzés záróvizsgával zárul. A záróvizsga a képzés végén kerül
megtartásra.
Az írásbeli záróvizsga feladatait a képző intézmény állítja össze az
alábbi témakörökből:
• Vállalkozás alapítása és működtetése
• Bizonylatolás eszközei, használatuk, formai követelményei, egy
bizonylat kitöltése
• Hazai, nagybani virágkereskedelem felépítése, csatornái
• A virágértékesítés folyamata, csatornái
• A virágkötészet fejlődéstörténete, a magyar virágkötészet
kiemelkedő szakemberei
• Virágkötészeti stílusok, szín és formai törvények, arányok
• A virágkötészet technikái, eszközei, szerszámai
• Virágkötészeti készítmények előkészítése, elkészítésének
folyamata
• Jeles alkalmak, ünnepek, kiemelt forgalmat bonyolító időszakok
ismertetése, jellemző növényei (latin, kettős nevezéktan), kellékei.
• Értékesítési szezonokra jellemző növények (Latin, kettős
nevezéktannal)
A megszerezhető minősítések:
• Megfelelt
• Nem felelt meg
A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
• Megfelelt: legalább 51%-os teljesítmény
• Nem felelt meg: 50% vagy az alatti teljesítmény.
A megengedett hiányzás mértéke:20%
(160 óra)
A megengedett hiányzás mértékének túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:A résztvevő kizárható a képzési folyamatból vezetői döntés alapján.
A képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményei:A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartását felek szerződésszegésként értelmezik. 
Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is rögzített) felszólításnak van helye. Amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal felbonthatja. 
Képzésben résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos részét visszakövetelheti (amennyiben fizetési kötelezettség terheli); felnőttképző jogos panasza esetén képzésben résztvevőt a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti (amennyiben a résztvevőt fizetési kötelezettség terheli).
A megengedett hiányzás mértékét meghaladóan képzésben résztvevővel felnőttképző a fentebb említett pontban foglaltak szerint jár el.
A képzésre való jelentkezés módja(i)Személyesen a Gyémánthegy.eu Kft. székhelyén, ügyfélfogadási időben. A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen.
H-Sze: 8.00-16.00 óra között.
online pedig a www.gyemanthegy.eu weboldalon.
Támogatott képzés esetén a támogatást nyújtó szervezetnél.