Zsaluzó, állványozó

A képzés általános adatai (képzési program szerint)
A képzés megnevezése:Zsaluzó, állványozó
A képzés helyszíne:Budapest
A képzés óraszáma:900 óra
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:Tanúsítvány
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezésifeladatait segítse.
A képzés közbeni fejlesztő értékelés, az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének módjai lehetnek:
∙ Visszakérdezés,
∙ Gyakorlati feladatmegoldás,
∙ Képzésben résztvevő visszajelzései.
∙ Beszélgetés,
∙ Feladatlap kitöltése,
∙ Házi feladat ellenőrzése,
∙ Írásbeli felelet.
A fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja.
A képzéshez vizsga:□ nem kapcsolódik
🗷 kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):
A záróvizsgára bocsátás feltétele: a képzésben való részvétel – a megengedett hiányzási mérték figyelembevételével.
A képzés záróvizsgával zárul.
A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra.

A záróvizsgán megszerezhető minősítések:
Megfelelt
Nem felelt meg

A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
Megfelelt: a záróvizsgán elért legalább 51%-os teljesítmény
Nem felelt meg: a záróvizsgán elért 50% vagy az alatti teljesítmény.

„Nem felelt meg” minősítésű sikertelen záróvizsga megismétlésére, illetve javító- vagy pótvizsgára résztvevő igénye esetén a képzés befejezésének időpontját (záróvizsga időpontja) követő maximum 60 napon belül egy alkalommal képző lehetőséget biztosít.
A megengedett hiányzás mértéke:20%
(180 óra)
A megengedett hiányzás mértékének túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:A résztvevő kizárható a képzési folyamatból vezetői döntés alapján.
A képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményei:A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartását felek szerződésszegésként értelmezik. 
Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is rögzített) felszólításnak van helye. Amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal felbonthatja. 
Képzésben résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos részét visszakövetelheti (amennyiben fizetési kötelezettség terheli); felnőttképző jogos panasza esetén képzésben résztvevőt a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti (amennyiben a résztvevőt fizetési kötelezettség terheli).
A megengedett hiányzás mértékét meghaladóan képzésben résztvevővel felnőttképző a fentebb említett pontban foglaltak szerint jár el.
A képzésre való jelentkezés módja(i)Személyesen a Gyémánthegy.eu Kft. székhelyén, ügyfélfogadási időben. A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen.
H-Sze: 8.00-16.00 óra között.
online pedig a www.gyemanthegy.eu weboldalon.
Támogatott képzés esetén a támogatást nyújtó szervezetnél.