Zsaluzó, állványozó képzés – TANÚSÍTVÁNNYAL

A Gyémánthegynél elérhető a Zsaluzó, állványozó szakmai képzés, ahol szakmabeliként akár rövidített óraszámban, pár hónap alatt felkészítünk a záróvizsgára! 

KÖVETKEZŐ TUDÁSMÉRŐ: JÚNIUS 5. BUDAPEST

A képzés ára: 240 000 Ft-tól*

*Részletfizetés és csoportos kedvezmény elérhető!

ÁLLAMILAG ELISMERT, ZSALUZÓ, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKMAI KÉPZÉS BUDAPESTEN 

Havonta induló csoportok magánszemélyek és cégek számára egyaránt. Megéri erről szólni a kollégáknak is!

A képzés ára: 240 000 Ft/fő

Csoportos kedvezmény esetén:* 

  • 3 főtől 216 000 Ft/fő
  • 5 főtől 200 000 Ft/fő
  • 8 főtől 190 000 Ft/fő

*Csoportos kedvezmény esetén érdeklődj

ÉVEK ÓTA A SZAKMÁBAN DOLGOZOL, DE A VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ TANÚSÍTVÁNY NÉLKÜL NEM JUTSZ ELŐRÉBB?

Gyakran találkozunk olyan ügyfelekkel, akik az építőiparban több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a szakmájukat illetően, azonban megfelelő tanúsítvány nélkül egyszerűen nem jutnak előrébb

Szeretnének egy államilag elismert papírt a szaktudásuk igazolásaként, viszont a rengeteg terepmunka mellett nincs idejük bejárni az órákra.

A Gyémánthegynél lehetőséget kínálunk a szakmabeliek számára, hogy egy előzetes tudásmérésen számot adjanak szakmai tudásukról. A szintmérő megfelelő teljesítésével jelentősen csökkenthető a képzési óraszám, így évek helyett akár néhány hónap alatt teljesíthető a zsaluzó, állványozó képzés.

MÉG MINDIG BIZONYTALAN VAGY? SEGÍTÜNK, HOGY BIZTOSAN KEZEDBEN TARTHASD ZSALUZÓ, ÁLLVÁNYOZÓ BIZONYÍTVÁNYODAT!

A záróvizsgára való felkészülés ideje alatt segítséget és szakmai tananyagot biztosítunk, lerövidítve ezzel az egyéni felkészülési időt.

Visszajelzések alapján a korábbi képzési csoportok résztvevői 100%-ban bizonyítványt szereztek!

zsaluzó állványozó

ZSALUZÓ, ÁLLVÁNYOZÓKÉNT VÁLLALKOZNÁL? EZT MINDENKÉPPEN TUDNOD KELL! 

Ha a közeljövőben szeretnél függetlenedni és zsaluzó, állványozó szakemberként vállalkozni, érdemes alaposan utána nézned a feltételeknek, ugyanis új szabályok vonatkoznak a zsaluzó, állványozó tevékenység gyakorlására. 

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel.

Forrás: nav.gov.hu

Mit is jelent ez? A jogszabályok szerint 2023. december 31. után vállalkozóként zsaluzó, állványozó tevékenységet csak az államilag elismert tanúsítvány megszerzésével végezhetsz. Röviden: papír kell!

A KÉPZÉSRŐL A  RÉSZLETES LEÍRÁST AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBAN TALÁLOD:

A képzés általános adatai (képzési program szerint)
A képzés megnevezése:Zsaluzó, állványozó
A képzés helyszíne:Budapest
A képzés óraszáma:900 óra
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:Tanúsítvány
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezésifeladatait segítse.
A képzés közbeni fejlesztő értékelés, az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének módjai lehetnek:
∙ Visszakérdezés,
∙ Gyakorlati feladatmegoldás,
∙ Képzésben résztvevő visszajelzései.
∙ Beszélgetés,
∙ Feladatlap kitöltése,
∙ Házi feladat ellenőrzése,
∙ Írásbeli felelet.
A fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja.
A képzéshez vizsga:□ nem kapcsolódik
🗷 kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):
A záróvizsgára bocsátás feltétele: a képzésben való részvétel – a megengedett hiányzási mérték figyelembevételével.
A képzés záróvizsgával zárul.
A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra.

A záróvizsgán megszerezhető minősítések:
Megfelelt
Nem felelt meg

A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
Megfelelt: a záróvizsgán elért legalább 51%-os teljesítmény
Nem felelt meg: a záróvizsgán elért 50% vagy az alatti teljesítmény.

„Nem felelt meg” minősítésű sikertelen záróvizsga megismétlésére, illetve javító- vagy pótvizsgára résztvevő igénye esetén a képzés befejezésének időpontját (záróvizsga időpontja) követő maximum 60 napon belül egy alkalommal képző lehetőséget biztosít.
A megengedett hiányzás mértéke:20%
(180 óra)
A megengedett hiányzás mértékének túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:A résztvevő kizárható a képzési folyamatból vezetői döntés alapján.
A képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményei:A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartását felek szerződésszegésként értelmezik. 
Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is rögzített) felszólításnak van helye. Amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal felbonthatja. 
Képzésben résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos részét visszakövetelheti (amennyiben fizetési kötelezettség terheli); felnőttképző jogos panasza esetén képzésben résztvevőt a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti (amennyiben a résztvevőt fizetési kötelezettség terheli).
A megengedett hiányzás mértékét meghaladóan képzésben résztvevővel felnőttképző a fentebb említett pontban foglaltak szerint jár el.
A képzésre való jelentkezés módja(i)Személyesen a Gyémánthegy.eu Kft. székhelyén, ügyfélfogadási időben. A(z) 1211 Budapest, Szállító u. 4. címen.
H-Sze: 8.00-16.00 óra között.
online pedig a www.gyemanthegy.eu weboldalon.
Támogatott képzés esetén a támogatást nyújtó szervezetnél.